جستجو 
August-02-2014

 اعلانات داوطلبی

د افغانستان برشنا شرکت پیشنهادات (آفرها) سربستۀ اشخاص داوطلب واجد شرایط را جهت خریداری ضروریات د افغانستان برشنا شرکت، پذیرا می باشد.

[ادامه مطلب]

 سایت های مرتبط

 تعداد بازدید کننده گان

  خوش آمدید به شرکت برشنا

  د افغانستان برښنا شرکت

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

[ادامه مطلب]

  گزارش ها و اخبار

اطلاعیه دافغانستان برشناشرکت

دافغانستان برشنا شرکت از تمام مشترکین برق اعم از دوایر دولتی ساحات تجارتی ومنازل رهایشی .[ادامه مطلب]

انتقال لین جدید برق به شهر جلال آباد

لین جدید برق 20 کیلو ولت از دستگاه بند برق نغلو به شهر جلال آباد طی مراسمی انتقال یافت.[ادامه مطلب]

دوایر دولتی از درک عدم پرداخت صرفیه برق چهار ملیارد افغانی مقروض اند

محترم میرویس عالمی رئیس تجارتی د افغانستان برشنا شرکت هشدار میدهد اگر برخی از ادارات دولتی صرفیه برق خویش را که طی سال های متمادی مقروض اند پرداخت نه نمایند، د افغانستان برشنا شرکت در عرضه و ارایه خدمات برق رسانی با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.[ادامه مطلب]

از ورزشکاران اشتراک کننده در المپیای لندن تقدیر به عمل آمد

هیئت رهبری و کارمندان د افغانستان برشنا شرکت به منظور تشویق ورزشکاران کشور به تاریخ ۲۳ میزان ۱۳۹۱ طی محفلی از آورندۀ مدال قهرمانی برونز از المپیای ۲۰۱۲ لندن و سایر ورزشکاران اشتراک کننده تقدیر به عمل آوردند.[ادامه مطلب]

پروژه برق آفتابی

پروژه برق آفتابی به همکاری مالی و تخنکی حکومت زلاند جدید و تیم بازسازی ولایتی آن کشور مستقر در ولایت بامیان به راه انداخته شده است. .[ادامه مطلب]

انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت کندز ـ تالقان

۵ میزان ۱۳۹۱- کابل، افغانستان ــ کار پروژه انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت کندز ـ تالقان با اشتراک محترم حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، محترم عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، محترم عبد الرازق صمدی رییس عمومی اجراییوی .[ادامه مطلب]

سیستم دریافت و پرداخت بل صرفیه برق از طریق موبایل آغاز گردید

27 سرطان – کابل: د افغانستان برشنا شرکت و شرکت مخابراتی اتصالات به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده امریکاه بمنظور سهولت بیشتر به مشترکین د افغانستان برشنا شرکت سیستم دریافت و پرداخت بل صرفیه برق از طریق موبایل را آغاز نمودند.[ادامه مطلب]

د افغانستان برشنا شركت و شركت مخابراتی اتصالات سهولت ارسال و پرداخت بل برق را از طريق موبايل فراهم مي نمايند

د افغانستان برشنا شركت يك شركت دولتي بوده كه بطور 24 ساعت در خدمت مشتركين فعاليت دارد. د افغانستان برشنا شركت همه جانبه تلاش مي نمايد تا از ظرفيت هاي كامل خود استفاده نمايد كه دراين امر نه تنها خدمات خود را توسعه مي دهد بلكه با استفاده از تكنالو‍‍ژي جديد عرضه خدمات خود را بهبود مي بخشد.[ادامه مطلب]

افتتاح 10 باب برج برق در مناطق مختلف شهر کابل

25 ثور 1391- کابل، افغانستان- د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ تمدید و توسعۀ شبکۀ برق و فراهم نمودن برق بیشتر برای هموطنان عزیز، امروز 10 باب برج برق را در مناطق مختلف شهر کابل افتتاح می نماید[ادامه مطلب]

افتتاح سه برج برق در ولسوالی پغمان ولایت کابل

31حمل 1391- کابل، افغانستان- د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ تمدید شبکه و وسعت بخشیدن برق به تمام نقاط افغانستان، سه برج برق را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به بهره برداری سپرد. دو ترانسفرمر هر یک به ظرفیت 400 کیلوولت امپیر و یک ترانسفرمر .[ادامه مطلب]

عقد قرارداد پرداخت آنلاین بین «د افغانستان برشنا شرکت» و «پشتنی بانک»

30 حمل 1391- کابل، افغانستان- د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ فراهم نمودن خدمات بهتر و بیشتر برای مشتریان خویش چند ماه قبل سیستم جدید قبول شدۀ بین المللی CIS(سیستم معلومات مشتریان) را به راه انداخت که در جریان راه اندازی سیستم متذکره قسماً مشکلات و اختلالات در توزیع بل .[ادامه مطلب]

سمینار 15 روزه ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت ساختمانی امور برق

نسبت به پشنهاد آمریت سختمانی امور برق و هدایت ریاست مالی و ادرای برشنا شرکت به همکاری آمریت تکنالوژی معلوماتی و مدیریت سیستم معلوماتی (MIS) سمینار 15 روزه جهت ارتقایی ظرفیت کارمندان امور برق و آشنایی آنها به سیستم هایی جدید و عصر زمان در بر شنا شرکت [ادامه مطلب]

عقد قرارداد پرداخت صرفیۀ برق از طریق پیام کوتاه بین «د افغانستان برشنا شرکت» و «شرکت مخابراتی اتصالات»

9 حمل 1391- کابل، افغانستان- د افغانستان برشنا شرکت به سلسلۀ فراهم نمودن خدمات بهتر و بیشتر برای مشتریان خویش چند ماه قبل سیستم جدید قبول شدۀ بین المللی CIS (سیستم معلومات مشتریان) را به راه انداخت که در جریان راه اندازی سیستم متذکره قسماً مشکلات و اختلالات در توزیع بل برق رونما گردید. [ادامه مطلب]

قرارداد لین انتقالی 220 کیلو ولت کندز – تالقان

د افغانستان برشنا شرکت متعهد به عرضۀ خدمات با کیفیت برای مشتریان خویش می باشد. اين شرکت به منظور اصلاح، تقویت و عصری سازی شبکه برق رسانی و سیستم عرضه خدمات در شهر ها و ولایات یک سلسله اقدامات و پروگرام هایی را روی دست دارد. به ادامۀ این تلاش ها قراردادی به منظور لین انتقالی 220 کیلو ولت کندز ـ تالقان به تاریخ 27 قوس 1390 در حضور جلالتمآبان داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، عبدالرازق صمدی رییس اجراییوی د افغانستان برشنا شرکت، نماینده بانک انکشاف آسیایی، نماینده کمپنی KEC و تعدادی از خبرنگاران در دفتر مرکزی د افغانستان برشنا شرکت عقد گردید. [ادامه مطلب]

معين اداری وزارت ماليه به حيث ریيس اجراييوی د افغانستان برشنا شركت تقرر حاصل نمود

تاریخ: 10 جون 2011 محترم عبدالرازق صمدی معین اسبق اداری وزارت مالیه بر اساس فرمان ریيس جمهوري اسلامي افغانستان، به حيث رییس اجراییوی د افغانستان برشنا شركت تقرر حاصل نمود. محترم حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه كشور، از کارکرد های شایسته ایشان که در جریان تصدی این پست انجام داده بودند، در محفل خداحافظی شان از وزارت مالیه، ستایش و تقدیر نمود. [ادامه مطلب]

افغانستان دارای یک شرکت برق ملی جدید است

کابل، میزان سال 1388 - جلالتمآب داکتر عمر زاخیلوال، وزیر مالیه تفاهم نامۀ انتقال د افغانستان برشنا موسسه به د افغانستان برشنا شرکت را در حضور جلالتمآبان محترم الحاج محمد اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب، محترم داکتر محمد جلیل شمس، وزیر اقتصاد و محترم محمد یوسف پشتون وزیر انکشاف شهری امضا نمودند. [ادامه مطلب]

سپاس نامه:

محترم غلام سخی وکیل زاره ریس اندخوی برشناشرکت! اداره ولسوالی اندخوی اندخوی موفقیت ان ریاست محترم را در ارتباط عرضه خدمات برق رسانی وتطبیق پلان عایدارتی سال 1390 .[ادامه مطلب]


افتتاح دبل سرکت از سب ستیشن شمال غرب الی دشت برچی

د افغانستان برشنا شرکت متعهد به عرضۀ خدمات با کیفیت برای مشتریان خویش می باشد. اين شرکت به منظور اصلاح، تقویت و عصری سازی شبکه برق رسانی و سیستم عرضه خدمات در شهر ها و ولایات یک سلسله اقدامات و پروگرام هایی را روی دست دارد. [ادامه مطلب]

معلومات مختصر مراسم افتتاحیۀ سیستم برق رسانی ولایت کاپیسا

د افغانستان برشنا شرکت منحیث یک نهاد ملی برق رسانی متعهد است تا در حد امکان برق را برای تمام هموطنان عزیز مهیا سازد. به ادامه پروسه توزیع برق برای هموطنان عزیز در مرکز و ولایات افغانستان، امروز شاهد افتتاح سیستم برق رسانی در مرکز ولایت کاپیسا بودیم. [ ادامه مطلب]

اولین سیمینار رؤسا و آمرین برشنا

به منظور ایجاد هماهنگی میان دفتر مرکزی د افغانستان برشنا شرکت و واحد های مربوطه، اولین سیمینار رؤسا و آمرین مرکز و واحد های برشنا به تاریخ 5-4 جوزای 1390 در دفتر مرکزی د افغانستان برشنا شرکت برگزار گردید. [ادامه مطلب]

جایزۀ عالی ملی تحفظ و صرفه جویی انرژی

جایزۀ عالی ملی تحفظ و صرفه جویی انرژی توسط وزارت انرژی و آب در سال جاری (مطابق با 2011 میلادی) تعیین گردید. این جایزه به منظور ترویج عملکرد بهتر برای رشد پایدار و توسعه موسسات و نهادهای که از طریق بهبود مثمریت انرژی می باشد. جایزۀ متذکره جهت به رسمیت شناختن شایستگی و برتری کسب و کار، درک درست از عناصر حیاتی برای رسیدن به هدف را نیز افزایش می دهد.[ادامه مطلب]

               

Copyright ©2011 DABS